Veiligheid

De veiligheid van de data is van het grootste belang.

De verbinding met de website is beveiligd met een SSL-certificaat zoals u dat kent van internetbankieren, herkenbaar aan het groen in de adresbalk.

De opslag van de data is beveiligd door een extreme maatregel: de databank is niet met het internet verbonden. Daarmee zijn hackers kansloos. Het gevolg van die beslissing is wel dat de databank niet online is te raadplegen. Meldingen worden door medewerkers van Register persoonlijk verwerkt. Er is één uitzondering: door het invoeren van de code op een object of de kenmerken van een object ziet een bezoeker of iets wordt 'Vermist', zodat iemand zich niet schuldig hoeft te maken aan heling. 

De contactgegevens van de eigenaren staan in een andere (niet met internet verbonden) databank dan de geregistreerde eigendommen.