×

Warning

The form #5 does not exist or it is not published.

i-Kas.nl

 

MKB assistent

Met ruim veertig jaar ondernemerservaring sta ik graag MKB-bedrijven in Amsterdam bij, tegen een kleine vergoeding. Klankbord voor de ondernemer. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Niet voor het geven van adviezen - die krijgt u er gratis bij - maar hands-on. Op afgesproken tijden kom ik u helpen om een gesteld doel te bereiken. Voor een korte periode ben ik uw assistent.

  • Boekhouding inrichten en bijhouden.
  • Training van medewerkers in boekhouden.
  • Begrotingen.
  • Begeleiding bij bedrijfsuitbreiding of nieuwe vestiging.
  • Correspondentie met overheden en instanties.
  • Overleg met debiteuren over openstaande facturen.
  • Terugdringen van het uitstaande factuursaldo.
  • Vergunningen.
  • Investeringen.
  • Verbeteren sales.

Geen fiscale jaaraangifte.

Hoe het werkt

U geeft één keer de gegevens van een open post in:

- factuurdatum, factuurnummer en factuurbedrag

- naam en adres van uw klant.

 

Vanaf dat moment hoeft u alleen uw factuurnummer in te voeren om de brief van uw keuze te verzenden.

Kennisgeving

Herinnering

Aanmaning

Sommatie

Ingebrekestelling

Dagvaarding

 

U hoeft niet elk van deze brieven te verzenden.

De kennisgeving is alleen nodig als u uw debiteur niet zelf al hebt geïnformeerd dat i-Kas het debiteurenbeheer doet, maar kan altijd. Er zijn debiteuren die een kennisgeving zo serieus vinden dat zij de open post direct betalen.

De herinnering en aanmaning zijn niet nodig als u die zelf u heeft verzonden, maar kunnen altijd.

De sommatie verzendt u om duidelijk te maken dat het u ernst is.

De ingebrekestelling is noodzakelijk als u daarna wilt gaan dagvaarden.

De dagvaarding verzendt u als laatste waarschuwing dat u de debiteur gaat dagvaarden. In dit stadium vermeldt de dagvaarding 'Concept'.

Besluit u de debiteur echt te gaan dagvaarden dan stuurt u de dagvaarding (zonder 'Concept') naar een deurwaarder met het verzoek deze te betekenen aan de debiteur.

i-Kas kan u in contact brengen met de juiste deurwaarder.

 

 

 

Klanten betalen sneller met i-Kas Debiteurenbeheer & Incasso

 

Debiteurenbeheer en incasso op maat.  Het werkt heel simpel. U kiest uit zeven brieven de brief die voor uw debiteur op dat moment passend is. Van de kennisgeving dat i-Kas uw debiteurenbeheer doet, via een herinnering en een aanmaning tot de sommatie en ingebrekestelling. En uiteindelijk de dagvaarding.


Met i-Kas debiteurenbeheer draagt u de boodschap uit aan uw debiteuren dat u het verlagen van het uitstaande debiteurensaldo serieus neemt. Door uw debiteuren consequent te wijzen op een overschrijding van de betalingstermijn verlaagt u het uitstaande debiteurensaldo met tien tot twintig procent. Dat is kapitaal dat permanent vrijkomt voor kosten en inkopen.

 

Op maat

En de incassokosten en rente zijn voor u.

'Debiteurenbeheer door i-Kas'

Een abonnement op iKas Debiteurenbeheer kost € 275 per jaar ex BTW.

 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Please type your full name.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid email address.

Invalid Input

0,00 EUR

Neem de tekens over
Refresh Invalid Input

 

 

 

 

Diensten
Waarmee kan ik u bijstaan?

boekhouding

debiteurenbeheer inclsuief nabellen en permanent verlagen van het uitstaande saldo

correspondentie met instanties en overheden

sales

training boekhouden voor mensen die daar niets vanaf weten en denken dat boekhouden moeilijk en ingewikkeld is.

Start-uos

 

 

 

 

Wilt u dat inbrekers uw deur overslaan?
Slu