Geef hier de bedrijven op die u wilt volgen

U beoordeelt zelf in hoeverre een waarschuwing voor u als bedrijf van belang is. Er zijn zijn natuurlijk ook legitieme conflicten tussen bedrijven, zoals een twist over een levering. Pas als zo'n waarschuwing vaker voorkomt moet u oppassen. Als een bedrijf een betalingsregeling is aangegaan duidt dat meestal op een kastekort en is het van belang in de gaten te houden of er geen achterstand ontstaat bij de aflossingen. Ontvangt u een waarschuwing dat er een vonnis is uitgesproken tegen een bedrijf let dan op of u ook bericht krijgt dat het bedrijf aan het vonnis heeft voldaan of in beroep is gegaan.

De simpelste waarschuwing voor u is dat een bedrijf is geplaatst op de lijst met wanbetalers: geen zaken (meer) mee doen.

Omdat u als eerste  een waarschuwing krijgt kunt u direct maatregelen nemen. Dat geeft u een voorsprong op bedrijven die nog van niks weten. Al met al krijgt u met de waarschuwingen een beter beeld van de financiële situatie van een bedrijf.

U kunt per keer dat u het formulier invult één tot tien bedrijven opgeven. Wilt u grotere aantallen bedrijven opgeven vraag dan een voorbeeld Excel-sheet aan op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input