Wanbetalers weren

Hoe staan uw klanten er financieel voor? Register verstrekt u dagelijks kredietinformatie over de bedrijven die u volgt.

Het hele jaar door voor één euro per bedrijf op uw volglijst. Plus één euro per melding. U wordt direct geïnformeerd en kunt zo nodig maatregelen nemen om problemen voor uw eigen bedrijf te voorkomen. Bij voorbeeld om wanbetaling te voorkomen door de kredietlimiet te verlagen of alleen nog te leveren tegen contante betaling. Of een melding dat het bedrijf op de lijst wanbetalers is geplaatst.

 

Waarom Register

Register is de enige partij die u het hele jaar door op de hoogte houdt.

  • U wilt de kredietwaardigheid van uw klanten in de gaten houden.
  • U wilt de stabiliteit van uw leveranciers controleren.
  • U wilt een bedrijf overnemen.
  • U bent nieuwsgierig hoe uw collega's het doen.

 

 

Voorbeelden van meldingen

Register verzamelt informatie uit online bronnen, van incassobureaus en van bedrijven die meldingen doen.

Wordt nu lid van Register. Na verwerking van uw gegevens ontvangt u een relatienummer waarmee u uw volglijst kunt opgeven.

 

 

Register.nl   |   Jozef Israëlskade 398   |   1074 SR Amsterdam   |   020-6760948   |   Fake News   |   FAQ