Dwangincasso

Incassobureaus kunnen alleen een rechtszaak beginnen. Daar heeft niet elke schuldeiser zin in. Het kan goedkoper en sneller met dwangincasso. Als de vordering terecht is en de debiteur blijft weigeren te betalen of een regeling te treffen wordt het bedrijf geregistreerd als wanbetaler.

Register.nl voldoet aan alle wettelijke en privacyregels en is de eerste toegelaten instantie die wanbetalers mag registreren.

Onderzoek

Om een debiteur aan te mogen merken als wanbetaler zijn wij verplicht eerst een eigen dossier te maken. Tijdens het onderzoek zoeken wij eerst naar een oplossing. Wij bellen de debiteur. De meeste antwoorden die wij krijgen:

  • Ik ben het vergeten
  • Ik weet van niets
  • Ik heb geen factuur ontvangen
  • Ik ben het niet eens met de factuur
  • Ik kan niet betalen.

In de eerste drie gevallen is de zaak snel opgelost. Bij een betwiste factuur bemiddelen wij tussen de crediteur en de debiteur. Als iemand niet kan betalen bekijken wij met de crediteur of een betalingsregeling mogelijk is. Tijdens het onderzoek worden opmerkelijk veel zaken opgelost.

Incasso

Voor de zaken die tijdens het onderzoek niet kunnen worden opgelost gaat Register over tot incasso. Wij laten de debiteur weten dat als er geen oplossing komt het bedrijf wordt geregistreerd als wanbetaler. Dat is meestal succesvol.

U betaalt niets, ook niet achteraf. U kunt onbeperkt wanbetalers aanmelden.

Register is gratis, snel en efficiënt

Register.nl  |  Hans van Heertum  |  Jozef Israëlskade 398  |  1074 SR Amsterdam  |  020-6760948  |  Fake News  |  FAQ